METTE THIESEN OG ASTRID KRAG TIL SAMRÅD (opdateret 7/2-2022)

sep 1, 2021 | Medieomtale, Mine undersøgelser

Der blev afholdt samrådsmøde i Folketinget om undertegnede, hvor blandt andet Mette Thiesen og Astrid Krag deltog.
De havde dog ikke helt styr på emnet…

Opdatering: Der har nu været afholdt samråd vedrørende de fem psykologer, som Politiken fremhævede for at udføre forældrekompetence-undersøgelser trods kritik fra Psykolognævnet – læs mere om dette her. Det er nu besluttet, at disses sager skal ikke genoptages trods kritikken fra Psykolognævnet. Det er efterhånden påfaldende, at mine sager skal revurderes på baggrund af udtalelser fra tre af Ekstra Bladet udnævnte eksperter, der alle er nogen, jeg har kritiseret for deres faglighed, mens de fem psykologers rapporter, der ad flere gange har modtaget kritik fra Psykolognævnet, går fri.

Mette Thiesen kalder til samråd

Mette Thiesen kaldte til samråd vedrørende mit arbejde, men udviste ud fra sin argumentation en total mangel på viden om området – og sågar om min sag.

Det går helt galt for Thiesen, da hun med forargelse siger, at undertegnede kopierer fra vejledningen til testen: Ja, det skal fremgå for forældre, hvad testen måler, så hvis det ikke var gjort, ville det være meget uvidenskabeligt. Der kan naturligvis ikke laves om på en i forvejen eksisterende vejledning til en test.

Mette er samtidig forarget over, at jeg beskriver forældre som værende retarderede. Hvis hun vidste det mindste om området, så ville hun vide, at det er en psykologisk klassifikation, som testen bestemmer udsagnet om, og det hedder desværre retardation, hvis man har en IQ under 70 – om man kan lide det eller ej.

Samtidig taler Mette Thiesen om, at jeg skulle have stillet diagnoser, der ikke findes. Dette er bestemt ikke tilfældet, og det er jeg ej heller kritiseret for.

Thiesen kræver slutteligt, at der laves nye FKU’er på de pågældende forældre. Denne udtalelse viser noget om, at hun ikke har forstand på emnet, hun udtaler sig om, da man på ingen måde kan sammenligne eller konkludere noget vedrørende undertegnedes FKU’er på baggrund af en ny FKU tre år senere; man har selvfølgelig (forhåbentlig) udviklet sig som forælder efter 3 år.

Astrid krag

Astrid Krag fortæller, at Ankestyrelsen, med input fra børnesagkyndige, indtil videre har gennemgået og fastholdt 8 af de beslutninger, hvori jeg mine rapporter indgik. Dette nævnes flere gange, idet Mette Thiesen ikke forstår Astrids udtalelser, men giver tilsyneladende ikke anledning til videre refleksion.

Krag pointerer, at en autorisation skal sikre området. Dette er ingen sikkerhed overhovedet – Dansk Psykologforening er blandt andre forespurgt og kan ikke fremvise én eneste undersøgelse, der viser, at autorisation er kompetencegivende. I øvrigt foretages autorisationen af andre tilfældige psykologer, da enhver autoriseret psykolog kan autorisere. Dette betyder, at en fx organisationspsykolog (som absolut intet har med FKU at gøre) kan være den, der skal forestå autorisationen af en børnepsykolog.

Hun nævner også seks punkter, som hun mener, der bør tages højde for i en anbringelsessag – hun er åbenbart ikke vidende om, at det i uendelig lang tid har været lovbestemt, at alle sociale foranstaltninger skal bero på en helhedsvurdering.

Det har hele tiden været muligt at klage over mit arbejde

Det bliver også på samrådsmødet tydeligt, at det hele tiden – i modsætning til Ekstra Bladets overskrifter – har været muligt for forældrene at klage over deres sag og mit arbejde (bare ikke over mig specifikt.)

Kompetencer til at udføre FKU

Både Mette og Astrid fremhæver, at man for at udføre FKU skal vide noget om familie-psykologi, udviklingspsykologi m.m. Jeg har været associeret professor i både psykiatri og psykologi med fokus på blandt andet børne-/unge- og familie-området. Samtidig er jeg udvalgt af Socialstyrelsen til at være kompetent til som eksternt ansat at udlægge deres retningslinjer med eget bud på best practice, ligesom jeg har udgivet flere bøger på området.

Godkendte retningslinjer

De retningslinjer, der er mit bud på best practice for at sikre retssikkerhed, er godkendt af Socialstyrelsen, og det er det, som hverken Astrid eller Mette Thiesen tilsyneladende ved det mindste om, da de blandt andet anfægter, at jeg har diagnosticeret.

Der glemmes altså, at den kritik, der er foreliggende, reelt set bygger på en kritik af Socialstyrelsen, da mine rapporter/FKU’er præcist bruger de test og undersøgelser, der er anbefalet – læs mere om dette her.

Derfor bedes Astrid og Mette rette deres kritik mod Socialstyrelsen – det er dog tvivlsomt i hvor høj grad, de fageksperter, der sidder der, lytter til nogen, der absolut intet ved om det. Det svarer til, at Dansk Mekanikerforbund skulle lave om på hele måden at forstå en motor på ved at putte wienerbrød i motoren, når noget er galt , hvis to bagere foreslår dette – eller at bagerforeningen skal lytte til to mekanikere, der foreslår, at man skal lave brød med skruetrækkere. Dette ville dog være mindre absurd, da begge parter ved noget om håndværk, i modsætning til Astrid og Mette, der udtaler sig uden at vide noget om området.

Astrid og Mette er kontaktet

Det værste er i denne sag er, at begge er orienterede om flere enkeltsager og generelt i forhold til andre psykologers brug af Rorschach-test, men det forstår jeg godt, at Astrid ikke vil ind på, da det vil vise, at der så ikke er grundlag for anbringelse af andre børn. Man vil naturligt ikke kulegrave området, som jeg har opfordret til, da det vil vise ekstreme fejl i formentlig 50 til 75 procent af alle FKU’er i forhold til brug af test, der ikke er valide og rene frie tolkninger – læs mere om dette her. Undertegnede har eksemplificeret dette til begge, og det vil hverken Mette eller Astrid handle på. De er hermed vidende om, ligesom Ankestyrelsen, at der anbringes børn på forkert grundlag.

Kuglegravning

Karina Adsbøl fik under samrådsmødet på ordentlig vis fremhævet, at hele området bør kulegraves på baggrund af for eksempel brug af Rorschach-test og personificerede ikke ligesom Astrid og Mette på baggrund af en ukritisk tilgang uden datagrundlag. Tak til hende for ordentlighed og forholden sig til sagen sagligt.

Krag og Thiesen var jo dumpet, hvis de skulle til eksamen på 1. semester på socialrådgiveruddannelsen: De viste meget markante beviser på absolut mangel på viden om området og glemte at forholde sig til hele grundlaget (eller det manglende grundlag), herunder kilden – Ekstra Bladet.

Den kulegravning, som undertegnede har ønsket og fremsat i medierne (forslaget kan læses her), og som er årsagen til, at jeg kom i Ekstra Bladet, er tydeligt noget, Astrid og Mette ikke ønsker.

Heldigvis gik Karina Adsbøl lidt ind i det og nævnte som sagt også Rorschach-testen. Jeg håber, at hun vil følge op på dette og få det gennemført, da det er nødvendigt, hvis der skal genoprettes den mindste retfærdighed.


Konklusion

Hvis befolkningen ikke gennemskuer, at det her er Thiesens forsøg på at få stemmer på noget, hun ikke ved noget om, og Astrid Krags forsøg på at vaske hænder, så er menneskerettighederne ikke bedre i dansk demokrati end i et modificeret diktatur.

Hvis samråd generelt i forhold til forskellige problemstillinger i samfundet diskuteres på et lignende – ikke bare overfladisk – men ikke eksisterende niveau ud fra Ekstra Bladets overskrifter, så er der ikke noget at sige til, at det går galt på rigtig mange områder i Danmark.