TÅRNBY-SAGEN

jul 2, 2021 | Medieomtale, Mine undersøgelser


Modsatte udtalelser fra Tårnby kommune

Tårnby kommune udtaler til Ekstra Bladet i podcasten “I de forkerte hænder”, at de har ansat undertegnede på grund af min medicinske uddannelsesbaggrund. Dette går stik imod tidligere offentlige udtalelse fra kommunen (se ovenstående billede.) Man kan kun formode, at der forsøges at skyde ansvar væk, da det også er offentliggjort, at der nu muligvis vil ske fyringer i kommunen, idet de er ansvarshavende.

Det findes pudsigt, at kommunen skulle have favoriseret en ansøger på baggrund af en uddannelse i medicin

En uddannelse som læge kvalificerer ikke til at kunne foretage psykologiske undersøgelser, og i øvrigt må en læge ikke foretage en forældrekompetenceundersøgelse. Dette kan sammenlignes med, at en kirurg, som også er uddannet psykolog, ikke er mere kvalificeret til at arbejde som kirurg på baggrund af at være psykolog.

Øvrigt om Tårnby kommune

Det skal samtidig nævnes, at kommunen ikke er særlig glade for ut efter, at jeg stoppede samarbejdet med dem og blandt andet påpegede store uretfærdigheder i den kendte medie-sag: Hannibalsagen. Moderen i denne sag, Lina Saugsted, kan dokumentere ved henvendelse fra journalister og andre, at hun alene er oplyst om af kommunen, at ut er psykolog. I forhold til denne sag knyttes et par kommentarer: Familiechefen har ad flere omgange udtalt sig til ut om, at hun er bange for “den frygtlige dame”, Linda Saugsted, og hendes mor. Det bør samtidig afdækkes af journalister via samtale med ansatte og tidligere ansatte om, hvilke personlige ting familiechefen har udtalt om netop denne sag og personerne heri. Ligeledes er der i denne sag påpeget af ut, at der var tale om en fuldstændig forskelligartet behandling af moderen og faderen i sagen. Der er af ut for over tre år siden lagt op til øget samvær, men moderen har fortsat kun én gang månedligt samvær ad få timers varighed. Samtidig må moderen ikke give Hannibal gaver, da kommunen mener, at hun blot “køber” ham. Dette er stik imod, hvad ut har udtalt til samtale med familien, hvor familiens advokat også var til stede. I forhold til denne sag bør journalister samtidig gå ind at afdække via samtale med ansatte og tidligere ansatte om, hvilke personlige ting familiechefen har udtalt om netop denne sag og personerne heri.

Om kommunen kan også siges, at de til ut ikke har udbetalt regning på 103.500 kroner, der skulle tilsendes familiechefen på privatmail, da hun ikke vidste, hvilken kasse den skulle betales fra. Ut kører aktuelt sag mod kommunen i forhold til dette, da ut har ønsket betaling for de uendelige opkald fra familiechefen vedrørende sparring i blandt andet børnesager i forhold til personalerekruttering.

Det findes samtidig paradoksalt, at lederen i den kommune, der nu kritiserer mig, valgte mig til at lave undersøgelser, som resten af forvaltningen ikke måtte kende til. Dette kan dokumenteres inden for lovens rammer i forhold til journalister, der ønsker dette, og samtidig kan tidligere ansatte og nuværende kontaktes i forhold til, om de har hørt om denne sag.

Kommuneleder kaldte psykolog psykopat

Mail fra tidligere leder af Familieafdelingen og nu Familiechef til undertegnede.

Pudsigt nok har kommunen ikke anfægtet noget som helst eller haft nogen problemer, før jeg gjorde opmærksom på, hvilke problemer, der var i forhold til ledelse i kommunen. Kommunens leder har sågar skrevet, at jeg var som en bror for hende, da hun for eksempel var under cancermistanke, hvor jeg selvfølgelig modsvarede dette med “Savner dig søs” i sammenhæng med, at hun havde massivt brug for støtte i forhold til mulig sygdom og i andre sager, hvor hun havde sit personale mod sig – og på ikke få tidspunkter også undertegnede i forhold til hendes udtalelser til og om familier. Jeg medierede dog og gav ledelsessparring, hvilket hun omformede til noget, der blev mere privat, hvilket ut bakkede ud af – for eksempel flere gange indbydelse til at komme til hende i hendes sommerhus i Hornbæk, min afvisning af gaver m.m.

Kommunechefen, der i 2019 har skrevet beskeder med Sophie, beskriver forståeligt nok ut som psykopat. Nu kommer det lidt sjove, nemlig at en socialrådgiver diagnosticerer en psykolog – præcis ligesom hun ønskede diagnoser indført, der ikke var aktuelle i forhold til for eksempel moderen i en stor, mediedækket sag, som hun mente havde X diagnose og ønskede dette indført i undertegnedes vurdering af denne i forhold til sin søn, hvilket der absolut intet belæg var for.
Herudover har der generelt været omtalt familier i afdelingen med diagnoser, der ikke var grundlag for.

En del af de familier, som ut har undersøgt, har opsøgt ut efter denne sags start og udtrykt ekstremt stor tilfredshed med mine undersøgelser og professionalisme – sågar verificeret af andre fagpersoner, de har haft involveret, hvorfor Ekstra Bladet jo logisk nok bliver kontaktet af de få, der har været mindre tilfredse, der så med udgangspunkt i, hvad der har været fremme i medierne, naturligt nu pudsigt nok også har oplevet præcis det samme.

Dem ut har talt med udtrykker ligeledes, at de ikke er blevet præsenteret for ut af kommunen som andet end superdygtig psykolog, som de selv kunne slå op i forhold til, at han havde skrevet bøger m.m. (I mine bøger fremgår det tydeligt, at jeg er cand. psych. og ligeledes har været tilknyttet medicinstudiet.) Journalister kan få navne i forhold til dokumentation, såfremt de efterfølgende kan anonymiseres ved brug, da disse ikke tør stå frem i forhold til konsekvenser fra kommunen. Det med at være præsenteret af kommunen og ut som psykolog er i øvrigt noget, der blandt dem, ut har været i kontakt med, tidligere har set udtrykt anderledes på medier, end hvad de aktuelt udtrykker til Ekstra Bladet.

Dette sammen med, at ut pudsigt nok skulle holde mund til socialrådgiverne i afdelingen og udføre specialundersøgelse af kendt person med relation til kommunen, der var underretning på i forhold til vold dokumenterer yderligere, at ikke blot Familiechefen var involveret i forskelsbehandling, som ut dog kæmpede imod og gjorde opmærksom på.

Kaldte kritiseret psykolog læge

Som det fremgår af ovenstående, hvilket man bør være opmærksom på, hyrede kommunen alene ut på baggrund af psykologfaglige kompetencer (da medicinske kompetencer selvsagt er fuldstændig ligegyldige i sammenhæng med en FKU.) Sophie har samtidig indrømmet i podcast, at det var hende, der skrev forsiden af undersøgelser, og aktuelt køres også sag i forhold til, at hun har skrevet forkert angivelse af både ut og andres titler på rapporter, hvor hun skulle stå for det formmæssige.


Obs.: Ut har samtykke til at nævne alle ovenfor beskrevne private sager.