cv

Cand.psych. samt studier i medicin og filosofi.

Tidligere lektor/associeret professor ved VIA University College i psykiatri og psykologi med hovedfokus på psykiatri, neuro og børn-/ungeområdet.

Flerårig underviser på efteruddannelser/diplomuddannelser for socialrådgivere, pædagoger og sundhedsplejersker inden for områderne børn-/ungepsykologi, neuro, psykiatri, kriminologi, videnskabsteori med mere.

Fra 2014-2018 ekstern underviser for Socialstyrelsen i Børnekataloget i retningslinjer og anbefalinger i forhold til forældrekompetence-undersøgelser (med eget af Socialstyrelsen godkendt eksempel på Best Practice inkluderende samtale, observation, test af mentalisering, personlighed, kognition og screening for psykiatriske lidelser), matchning og nyeste viden om psykiske lidelser hos børn og unge.

Medforfatter til forskellige bøger og artikler med psykologisk, psykiatrisk, neuro-relateret, socialfagligt og pædagogisk indhold.

Udvalgte udgivelser

Mentaliserings-kompetence
af Michael Adam Guul og Maja Nørgård Jacobsen (red.)

Denne bog bliver brugt af blandt andet Socialtilsyn og diverse kommuner. Imidlertid misforstås validiteten af begrebet mentalisering i mange kommuner, i nogle af Socialstyrelsens rapporter og for mange socialrådgiveres og psykologers vedkommende. Validiteten af begrebet mentalisering er i virkeligheden ikke særlig stor og antages desværre nu i alle kommuner, Ankestyrelsen og blandt psykologer for nærmest at være hovedkriteriet for forældrekompetence.
Ut har i årene 2016-’18 holdt mange foredrag om, hvilke dele af mentaliseringsbegrebet, der holder vand og hvilke, der videnskabeligt absolut ikke gør.
Det sidste har kommunerne, Ankestyrelsen m.m. som sagt glemt.


Hjerne & psykiatri i professionel praksis
af Michael Adam Guul, Svend Aage Andersen og Gina Søndergaard (red.)

Bog skrevet af tværprofessionel gruppe indeholdende forskellige emner som for eksempel placebo, spejlneuroner, arv- og miljødebat, hjerne og personlighed, hjernens plasticitet, forskellige psykiatriske lidelser, psykofarmaka og kritik af diagnosebegrebet.