Renset af førende strafferetsadvokat – dette anerkendes af kendt whistleblower

dec 13, 2022 | Medieomtale

Nedenfor ses opslag på Facebook fra en af Danmarks førende strafferetsadvokater Jeanette Gjørret.

Nedenfor ses kendt whistleblower Bitten Vivi Jensens deling af advokat Jeanette Gjørrets opslag, hvortil hun skriver følgende:

Fra en whistleblowers bekendelser!

Retssikkerheden sejler, og menneskerettighederne overtrædes. Det er efterhånden kendt viden hos flere og flere.

I medlemmer af magtens arrogance kan jo starte med fortsat at forsøge at forfølge “dræbe” og lukke kæften på mig og foretage ransagning igen i mit hjem eller fortsat smide mig for retten i latterlige skueprocesser eller, hvad I nu finder på!
I fortjener ikke min respekt og tillid.
Come on. I er til grin. I har intet tøj på.

Jeg er efterhånden ikke længere bange for jer privilegieblindes nederdrægtigheder.
Jeg foragter jeres hetz overfor udsatte, sårbare borgere, som I forsøger at udskamme og eliminere.

I dvs. regeringen og adskillige folketingspolitikere lader jer underlægge erhvervslivet og andre samfundsnedbrydende kumpaners grådighed og er også her nogle levebrødspolitikere og tøsedrenge, der forekommer latterlige og molboagtige.
I sælger jeres sjæl til fanden, mens i danser om gulvkalven.

I har som H. C. Andersen “Kejserens nye klæder” intet tøj på og skider som alle os andre.
Vi er dyr under et tyndt lag civiliseret fernis, ja værre end det. Vi er grådige, griske og slår ihjel for big mammon og privilegier og ser ofte splinten i modstanderens øje, men ikke bjælken i vores eget.
Jeg forestiller os siddende uden tøj på lokummet og er ved at dø af grin og græde over verdens dårskaber.

Jeg sympatiserer med politiet, sagsbehandlere og andre, som er tvunget til at parere ordrer, hvis de vil undgå at miste deres job og ikke har råd til at påtage sig et personligt ansvar.
Jeg er blevet behandlet med stor respekt og forståelse af politiet m fl. som virkede hensynsfulde, da de i min whistleblower sag ransagede mit hjem for statshemmeligheder forårsaget af Frederiksberg kommune, der som Ankestyrelsen ser ud til at have alt at skjule for at dække over et pilråddent, smuldrende system, de krampagtigt fortsat forsøger at kalde sig et velfærdssamfund.

De afslørende hemmelighederne fra mit hjem var så slemme, at systemet ikke turde åbne for Pandoras æske og se bevismaterialet for lovstridig, umenneskelig sagsbehandling inden de dømte mig.
Dommeren mente, ikke der var sket noget ulovligt – uden at have set bevismaterialet, der omhandler mennesker og deres børn, som er gået til grunde pga.statsfinancieret terror overfor sagesløse.


Nej, jeg har ikke længere tillid til retssystemets skueproces, som sender mig til kriminalforsorgen mhp. samfundstjeneste og vil afgøre en retssag på 90 minutter, hvor 16 sagsbehandlere føler sig chikaneret over jeg har vundet alle deres sager.
I kan rende mig med jeres pis og papir og magtesløse beskyldninger for chikane.


Da jeg præsenterede en del af materialet for det ansvarsforflygtigende, jeg- har-ikke-set-noget- ikke- svarende byråd på Frederiksberg – blev jeg atter af konstitueret vicedirektør Torben Lauren meldt til politiet og venter stadig på ny anklage fra en, der selv fjerner notat fra pårørendes journal, der klager vedr. mors behandling på plejehjem og rod i medicineringen.
Hele kommunalbestyrelsen blev orienteret – uden svar!
Laurens boss til mere end 2 mill. årligt i løn – direktør Henning Daugaard der har mange borgeres lidelser på samvittigheden er nu “flygtet” til ny kommune. Det samme er kommunaldirektør Torben Kjærsgaard m fl. hvor de nu gør helvede hedt for andre sagesløse mennesker, hvilket jeg har modtaget massiv dokumentation på.
Deres synderegister er vurderet til en løn i millionklassen for ansvarsforflygtigelse og legalisering af torturlignende behandling og meget mere.
Nu sidder en ny direktør Jeppe Bøgh som er importeret fra den synkende skude i København under den nu detroniserede beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonnings rædselsregime af et elendigt arbejdsmiljø, som han forsvarede. Måske det gav resultatløn!
Bøgh scorer kassen ved at komme med intetsigende standardsvar på klager, han ikke har læst købt i et ekkokammer af uvederhæftighed.
En klage på 34 siders dokumentation blåstemples med en sætning: “Vi har fuld tillid til vores meget, meget kompetente medarbejdere.”
Ingen ansvarlig vil forholde sig til massiv og afslørende dokumentation. Det gælder især politikerne og en borgmester, der udtaler, han ikke kan styre sin forvaltning.


Ankestyrelsen bestemmer ligesom ombudsmanden, hvilke sager de vil tage op.
Det er ikke de sager, hvor der er en stor ” fare” for at borger får medhold.” Uha, dada! Ankestyrelsen bestemmer også selv, hvilke lydfiler, de vil høre!!!
Det er ikke mine og andres flere afslørende sager, de og ombudsmanden er interesseret i.
Det må vi så selv oplyse om på de sociale medier og hos de journalister, der interesserer dig for området og får lov at skrive om det.


Du risikerer at blive anklaget for chikane og din ytringsfrihed søges knægtet, og du trues med fængsel.
Måske jeg kan glæde mig til at sidde sammen med Lars Findsen, Claus Hjorth Frederiksen og andre spændende mennesker!


Kære venner, der er håb og dokumenteret sandhed samt vidnesbyrd er vores stærkeste våben.
Det går langsomt den rigtige vej.
Igår modtog jeg igen afslørende dokumentation fra borger om direkte ulovlig og grov ageren fra Ankestyrelsens lægekonsulent, der påstod papirlæger( lægekonsulenter) har fortrinsret fremfor borgers specialister. Det et usandt.
Ankestyrelsen er som bekendt for det meste kommunens forlængede arm og ikke længere borgers vagthund, hvilket 24syv og journalist Anna Munch har afsløret.


Af en eller anden grund hører Ankestyrelsen ikke under justitsministeriet. Er det en erkendelse af, at regelstyring er afløst af økonomistyring?


Hold ud, kolossen på lerfødder er ved at vælte.
Selv er jeg efterhånden nået dertil, at jeg i min høje alder og med min lange livserfaring læner mig op af folkedomstolen og ikke mindst min kære, kloge kæreste, teatermand og livskunstneren Nielses visdomsord: ” Du kan sige og gøre, hvad du vil. Du er dømt på forhånd. Du kan afsløre og grine, græde af kujonerne, du har mit hjerte og du har ret. De skyldige vil forsøge at bekæmpe dig med alle midler. Du skal tabe, fordi du er en vinder “


Jeg takker min kære Niels, jeg takker for jeres støtte, familie og venner – uden jer var jeg intet.
Jeg takker også her Jeanette Gjørret og Michael Adam Guul og mange andre for deres kamp mod systemvolden.
Jeg mærker vi bliver flere dag for dag.

Henvendelse i forhold til det socialfaglige og psykologiske i forhold til anbringelser, psykiatri mm: psykologmichaeladamguul@yahoo.com