hvad andre siger

Vidnesbyrd

Hermed uddrag af positive tilbagemeldinger fra nogle af de sager, jeg har været inde over fagligt.

Jeg tager alle sager lige alvorligt, men har fremhævet disse af den grund, at det alle er sager, der har været behandlet i medierne.

LINDA SAUGSTED
10/2-2022

Undertegnede kan på alle måder stå inde for Michael Adam Guuls faglige kompetencer.

Han har i 2018 lavet en meget omfattende psykologundersøgelse af min søn, Hannibal, og var den første, der efter anbringelsen skabte et retvisende indtryk af, hvilket menneske min søn er og kan blive.

Michael Adam Guul lægger vægt på at bruge de korrekte og tidssvarende redskaber og undersøgelser til at danne sig et komplet overblik, og han lader sig ikke påvirke af tidligere rapporter og kommunale akter, inden han går i gang med opgaven.

Han er meget engageret og skarp. Gennem de sidste år har han taget sig til tid at følge op på vores sag og komme med gode råd og vejledning, samt psykologfaglig viden til brug i diverse skrivelser.

Han går op i det faglige aspekt af sagen, men kan stadig se nuanceret på de mennesker, det handler om.

Jeg kan i den grad anbefale hans ekspertise, engagement og menneske kendskab.

Mvh Linda Saugsted

Ved uddybende spørgsmål kontakt mig gerne på mail: lindasaugsted@yahoo.dk”

Jeanette Strauss
20/12-2020

“Tak til Michael Adam Guul for Second Opinion, som bekræfter endnu en ulovlig fejlanbringelse og giver fornyet håb til mor, som nu har fået tilbudt ny FKU. 

Tak for at belyse den manglende retssikkerhed og de grove overgreb via forfejlede FKU’er skrevet på mavefornemmelser i overlegen magt og arrogance, samt den generelle inkompetence på børneområdet i hele landet, lige fra sagsbehandler til Børne og unge-udvalget, Ankestyrelsen, advokater og andre støtteforanstaltninger samt den dømmende magt m.m. 

Disse vidnesbyrd og denne realitet er så vigtig, da mange danskere overhovedet ikke aner, hvorledes børn bliver fjernet uden evidens for misrøgt eller omsorgssvigt af nogen art.

Loven brydes for skatteydernes penge, og konsekvenserne er fatale.” 

WILMA CLAUSEN
12/01-2021

“Michael Adam er med stor faglighed gået ind i en stor mediesag og har haft afgørende indflydelse i forhold til hjemgivelse.

Han er engageret og kæmper for retfærdighed i systemet og han er på børnene og forældrenes side, hvor han kæmper til sidste blodsdråbe.

Det har gjort ham til genstand for andre psykologers og Ankestyrelsens problematisering, da han påpegede store faglige mangler i den gængse metode via sin tidligere ansættelse i Socialstyrelsen og som associeret professor.”

malene laursen
7/10-2020

“Jeg har samarbejdet med Michael i en børnesag, der er blevet misforstået. Michael lavede en Second Opinion på den FKU, kommunen bestilte. 

Ud fra de tests og ud fra de akter, der lå på sagen, samt børnenes udtaleler og reaktioner, beskrev Michael med fagligt underbyggede eksempler, hvordan FKU’en ikke havde noget reelt indhold, men kun var bygget op på psykologens fornemmelser og personlige holdninger.

Det står nu klart, hvordan sagen er blevet misforstået, hvilket har været et afgørende element for at få sagen belyst korrekt i retten. 

Da min sag nåede medierne, udtalte Michael sig også og forholdte sig til sagens kerne på en ordentlig og forståelig måde.”

Jeg oplever, at Michaels engagement min sag er stor og er på børnenes side.”