PSYKOLOG TRUER FOLK, FORDI DE ER UBEGAVEDE

jul 17, 2021 | Grotesk journalistik, Medieomtale

Ekstra Bladets overskrift harmonerer ikke med mine udtalelser eller med deres egen uddybelse i artiklen; jeg truer ikke folk, fordi de er ubegavede. Som det er citeret i artiklen, har jeg udtalt, at dumhed kun kan bekæmpes ved at bruge deres egne metoder. Med dette menes blandt andet, hvilket jeg også har udtalt til Ekstra Bladet, at hvis nogen truer min familie, nogen jeg elsker eller mig selv, så er der desværre nogen, der er så ubegavede, at de kun kan bruge kroppens sprog og så er det desværre også det eneste, de selv forstår.

Jeg har aldrig truet nogen grundet, at de er ubegavede. Jeg har pudsigt nok haft ansættelse til at støtte mennesker med udfordringer af netop den karakter og er tilmed kendt for, at hele min livsmission er at støtte sårbare mennesker – for eksempel psykisk lidende og mennesker der bliver behandlet uretfærdigt af systemet. I det hele taget har jeg haft fokus på blandt andet dette ved tidligere at have stiftet en forening, Intelligent Guardians, med netop det formål at skabe balance for sårbare og mere udsatte grupper i samfundet.

Han er i samme forbindelse kommet med en lang række påstande om, at dem, der kritiserer ham, er pædofile, har snydt med autorisationer, har snydt med førtidspension og er psykisk syge. Han forklarer også, at eksperterne er inkompetente, og at Ekstra Bladets journalist ikke har styr på sin research.

Ekstra Bladet, 28/6-2021

I samme forbindelse berøres på overfladisk vis mine påstande vedrørende de personer, der kritiserer mit arbejde. I forhold hertil er hvert punkt uddybet nedenfor.

Psykisk syge og har snydt med autorisationer

Disse to udsigelser er henvisninger til samme person.
Det kan lyde som en vild udsigelse, men der kan ses, hvad det handler om under KRITIKKEN AF MINE UNDERSØGELSER, da der er tale om en mand, der sælger autorisationer uden tilstedeværelse, som er bipolar – det er, hvad han selv har sagt i retten som undskyldning. For journalister kan dette verificeres via politiet, da dette har indgået i retssag.

Pædofil

Denne henvisning er ikke møntet på én af Ekstra Bladets eksperter, hvilket EB er bevidst om. Det er blot en psykolog, som er relateret til eksperterne, og ut har opfordret til, at man undersøger, hvorvidt der er tale om pædofile forhold, da flere familier anonymt har tippet ut om dette.

Snyder med førtidspension

Kritikken bygger blandt andet på, at psykolog, som denne udsigelse er en henvisning til, udtrykker ikke at have deltaget i undertegnedes rapporter. Her godtager Ekstra Bladet hendes fejludsigelser vedrørende årstal til trods for klar dokumentation for, at vedkommende har arbejdet for ut under førtidspensionssøgning med henvisning til ingen arbejdsevne, hvorfor det giver mening, at hun insisterede på, at vedkommende ikke ønskede at stå på rapporten.

Inhabile

Herudover den klare inhabilitet hos de såkaldte eksperter, da de alle er nogle, som ut har klaget over til både Psykolognævnet og Ankestyrelsen, hvor de paradoksalt nok selv sidder eller har siddet. Læs mere om dette under KRITIKKEN AF MINE UNDERSØGELSER.