BANDERELATIONER

jun 29, 2021 | Andre medier, Medieomtale

Jeg har ikke haft med Black Army at gøre, som det ellers fremgår af første Ekstra-Bladsartikel. Dels eksisterer Black Army ikke længere, og det, der har ført historien med sig er, at jeg er ven med en fuldstændig lovlydig mand, der blot er i familie med nogle, der på et tidspunkt var på kant med loven. Jeg har undervist banderelaterede i kampsport og er venner med nogle af disse.
Jeg har været leder af en forening, Intelligent Guardians, bestående af bl.a. eksrockere, tidligere elitesoldater, akademikere i form af jurister, antropologer, psykologer (mig selv), der har til hensigt at skabe balance for de svageste (psykisk lidende, hjemløse, forældre der får fjernet børn m.m.). Alt sammen fuldstændig inden for lovens rammer. Foreningen har ikke som angivet over 100 medlemmer, men derimod 43-45 afhængig af definition – og kun 10-15 aktive medlemmer. Der er derudover nogle i udlandet, der har fået samme idé.
Denne forening er jeg i øvrigt ikke længere en del af.

Det at kende nogle mennesker med en fortid inkluderende mulig kriminalitet er ikke identisk med selv at være kriminel. Men det er en god forsidehistorie og et godt påfund, der nok giver mange læsere som de mange andre overskrifter, der ligeledes kan dokumenteres værende absolut løgnagtige (og i øvrigt også aktuelt indgår i injurie- og pressenævnssager.)