SAGEN OM BETHESDA – LOKALAVISEN ÅRHUS

jul 10, 2021 | Andre medier, Medieomtale, Mine undersøgelser

Bethesda udtaler til Lokalavisen Århus, at de i 2018 droppede samarbejde med mig grundet mangelfuldt arbejde. Dette er ikke korrekt, da jeg i slutningen af 2018 netop blev anbefalet af Bethesda til kompleks sag i anden kommune. Herudover var jeg sygemeldt og kunne derfor ej heller bistå Bethesda deres opgaver.

Familieinstitutionen Bethesda droppede samarbejdet med Michael Adam Guul, da de opdagede, at hans arbejde var mangelfuldt.

Lokalavisen Århus

Bethesda udtaler, at de ikke havde mistanke om, at mit psykologfaglige arbejde ikke var validt, og samtidig udtaler de til Lokalavisen Århus, at Bethesdas personale har været inde over i forhold til blandt andet at sikre, at rapporterne levede op til Socialstyrelsens anbefalede retningslinjer.

Dette er korrekt – det var dog ikke i forhold til retningslinjer, da jeg netop har undervist i disse, men de tjekkede derimod og omskrev fagord, der var for komplekse samtidig med, at de sikrede, at der var overensstemmelse mellem mine konklusioner og deres pædagogiske observationer.

Dette var der ikke noget galt i, da hverken jeg eller de har det mindste med anbringelse at gøre, hvilket de også selv udtaler i artiklen.

Vi får ikke engang konklusionen at høre, og alle professionelles undersøgelser (tværprofessionelle) gennemgås af to uvildige psykologer, en jurist samt to kommunalpolitikere, der på baggrund af en kommune og hverken Bethesdas eller min konklusion tager beslutning om udfald.

I øvrigt er der ikke som beskrevet i artiklen blevet påtalt noget vedrørende skriftligt arbejde i mine undersøgelser fra Bethesdas side, undtagen at det indimellem skønnedes at være skrevet en anelse for akademisk.

Sagens start

Det findes påfaldende, at journalisten tager denne sag op uden at kigge på, hvad der netop er årsagen til Ekstra Bladets usandheder – nemlig som andet sted skrevet, at jeg offentligt har klaget over Psykolognævnet og Ankestyrelsen i forhold til, at de lader børn være anbragte på baggrund af Rorschach-test (blækklat-test) og konkret for eksempel uvidenskabelige fornemmelser/følelser.

Bethesda bruger Rorschach

Jeg værdsætter, at Bethesda er ærlige omkring dét, at de ikke genkender det, som Ekstra Bladet skriver, da der er brugt præcis samme metoder i de undersøgelser, der klages over.

Det kan dog undre, at man på et kendt og fagligt velfunderet sted som Bethesda igennem en årrække har ladet de fastansatte psykologer i alle undersøgelser bruge netop Rorschach-test trods undertegnedes kritik og påtale af dette efter, at jeg eksternt underviste i Socialstyrelsen 2014-2018, hvori det netop i fremlæggelsen fremgik, at man stort set aldrig skulle bruge denne type undersøgelse, da den ikke er valid i forhold til undersøgelse af forældrekompetence. –

Dette burde man måske også have taget op – ikke bare på Bethesda, men i både såvel Psykolognævnet og Ankestyrelsen, hvor Ekstra Bladets såkaldte eksperter lige har glemt at sætte sig ind i, hvad der er godkendte og ikke godkendte test.

Det vil dog ikke være smart at gøre, da der så skal tages mange hundrede ankesager om og udbetales erstatning for anbringelse af børn på ikke videnskabeligt grundlag.

Pudsigt nok bliver Ekstra Bladets “eksperter” (der ikke engang er vidende om, at ICD-10-screening/PSE er godkendt) støttet af Astrid Krag og Mette Frederiksen, da hele deres intention med at anbringe flere børn ellers undermineres fuldstændigt (med tilbagevirkende kraft.

Autorisation

Alle psykologer, vi samarbejder med nu, er autoriserede, og det giver da en eller anden form for sikkerhed for kvalitet, at nogen har godkendt deres faglighed.«

Bethesda i Lokalavisen Århus

Det at autorisation som beskrevet i artiklen skulle give den mindste sikkerhed for kvalitet er absolut ikke tilfældet, da autorisation absolut intet har med forældrekompetence-undersøgelser at gøre og handler for eksempel blot om, at en psykolog, som har været i egenterapi, giver egenterapi videre og godkender dette. Alle autoriserede psykologer – selv dem, der har klaret sig dårligst på universiteterne, kan autorisere andre.

Det har samtidig ikke været muligt efter nu flere års forespørgsler at få den mindste dokumentation fra Dansk Psykologforening for, at autorisation er det mindste kompetencegivende.

Autorisationen med den nye lovgivning giver dog mulighed for at klage til Ankestyrelsen – det er dog netop dette, ut har klaget over i forhold til, at det er min helt klare erfaring, at en ankemulighed kun er noget værd, hvis ikke dem, der vurderer i Ankestyrelsen i forvejen for eksempel sidder i det lille lukkede udvalg af børnesagkyndige i Danmark sammen med dem, der skal vurderes eller på anden vis har relation til denne.

Almaz Mengesha

Samtidig glæder jeg mig til at se, hvad byrådsmedlem Almaz Mengesha vil gøre ved sagen, da hun har sat et hjerte til min besked, som jeg også har slået op på hendes Facebook, hvor tre andre psykologer også enten liker mit opslag eller problematiserer, at der for eksempel ikke kigges på årsagen til hele sagens start, der omhandler min faglige kritik til fordel for forældrene af netop blandt andet de personer fra Ankestyrelsen og Dansk Psykolognævn, der nu pludselig fungerer som nogle, politikerne lytter til.