ANSÆTTELSE PÅ VIA

jul 2, 2021 | Andre medier, Medieomtale

Hvorfor blev jeg ikke fyret fra VIA? Nederst i artiklen kan ses udtalelse fra uddannelsesleder fra VIA vedrørende min professionalisme og den generelle vurdering af min såvel faglighed samt de studerendes vurdering af min undervisningskvalitet og seriøsitet.

Denne udtalelse står i stærk modsætning til de udsagn, der er kommet fra enkelte VIA-studerende, i Ekstra Bladets podcast: “I de forkerte hænder”, der for eksempel er blevet afvist af mig i skrivelser om opfordring til at mødes eller har fået dårlige karakterer, da jeg netop har været kendt for at være én af dem, der gav lavest karakterer, da jeg har givet dem dén karakter, de skulle have, uafhængigt af, at jeg var deres underviser.

I aktuelle podcast bliver min leder kritiseret for ikke at fyre mig på baggrund af et polititilhold. Det skal her bemærkes, at det på daværende tidspunkt eksisterende tilhold blev ophævet for senere at blive genoptaget. Dette er i overensstemmelse med, at lederen – uden at det er for at beskytte hende – formentlig også har fundet det mærkeligt, at Sophie umiddelbart efter polititilholdets start, på tidspunktet hvor hun kontakter lederen, sidder på skolen og hygger.

Samtidig skal opmærksomheden henledes på, at polititilholdet, der er gensidigt gældende, flere gange er overtrådt af Sophie. Læs mere om dette samt generelt om sagen om Sophie her.

Det anføres samtidig, at det skulle være uprofessionelt at have et forhold til en studerende. Dette er imidlertid ikke ulovligt og praktiseres af flere adjunkter, lektorer m.m. og er ofte set på videregående uddannelsesinstitutioner – selvfølgelig med det forbehold, at den studerende ikke kan gå til eksamen hos dén, som vedkommende har et forhold til.

Lederen var fuldt bekendt med mit forhold til Sophie, og der blev taget de nødvendige forbehold.