FORSLAG TIL PRAKSIS PÅ BØRNEOMRÅDET

jan 12, 2022 | Beslutninger om børn, unge og familier, Mine holdninger

Lukket munden på

Mine forslag til praksis i forhold til forældrekompetence-undersøgelser (forkortet FKU) kan ses i slideshowet sidst i artiklen. Forslagene blev af advokat i børnesager Hanne Ziebe slettet trods stor tilslutning fra både familier med anbragte børn og fagprofessionelle.

Forslagene er fremsat her med udgangspunkt i, at jeg er blevet lukket munden på blandt andet, da jeg fremsagde nedenstående som forslag til medlemmer fra Ankestyrelsen (Knud Hjulmand og Rikke Schwartz) og psykolog Lise Merrild, som jeg alle har klaget over eller været meget uenig med i forhold til faglighed i lang tid før Ekstra Bladet brugte disse som “eksperter”.

Det, som jeg har klaget over efter at have været udvalgt som ekstern underviser 2014-2018 i børnekataloget for Socialstyrelsen i retningslinjerne for FKU og udtrykt på Danske Psykologer og på Facebook generelt, var de nedenstående punkter.

Second Opinion

Jeg stoppede i 2018 med at foretage FKU og har igennem en årrække foretaget FKU-Second Opinion imod kommuner og psykologer i flere af de store mediedækkede sager – herunder Hannibalsagen (Saugsted), Kristina K Jensen, R. Thomsen, sag med M. Laursen imod Favrskov kommune, Matthias-sagen fra Nødråb fra børnehjemmet (Helen og Wilma.) I sidstnævnte “mærker” psykolog Karen Krag (tidligere ansat i Psykolognævnet) i en rapport for eksempel ikke Matthias’ identitet (læs mere om dette her.) Herudover andre, som jeg ikke har samtykke til at nævne.

I alle disse sager er der tale om dels fuldstændig vanvittige synsninger, meninger og frie fortolkninger fra psykologernes side og/eller brug af Rorschach-test.

Svært at få medhold i Ankestyrelsen

Herudover ser en ikke lille del psykologer tendens til, at ligegyldigt, hvor langt ude en tolkning eller synsning, der kommer fra bestemte psykologer, der har læst med nogen, har arbejdet sammen med nogen eller er medlem af børnesagkyndige-gruppen i DK, så får man aldrig medhold i Ankestyrelsen.

Godkendt af Socialstyrelsen

Det er en ankestyrelse, der også i deres kritik af undertegnede viser, at de slet ikke ved, hvad der er godkendt af Socialstyrelsen, ligesom de ikke er opdaterede ift., at det er best practice (også godkendt af Socialstyrelsen), hvad jeg foreslog i 2014/2015 – nemlig at man skal tjekke for, om dem, der bliver undersøgt, for eksempel har en depression, der er let behandlelig og derfor ved at overse dette skævvrider billedet eller endnu værre (og ofte set) har for eksempel en belastningsreaktion pådraget af systemet, der automatisk gør, at man reelt for eksempel måler mentalisering på nogen, der selvfølgelig ikke mentaliserer normalt, når de “har en pistol i munden” og altså får påført høj fysiologisk arousal af kommunen i forhold til anbringelse af deres barn.

Forslag til praksis

Opfordring

Et sådant basalt forslag bør der være politikere eller advokater, der kan få igennem og ønsker at kæmpe for, når det er dokumenteret, at der ikke via FKU er sikkerhed for videnskabelighed og desværre ej heller nogen som helst sikkerhed via Ankestyrelsen, da disse godkender dels blækklat-testen trods som nævnt Socialstyrelsens reelle underkendelse (læs mere om dette her.)

På baggrund heraf foreslår og håber jeg som sagt, at der fra advokaters, juristers og befolkningens side støttes op om dette forslag – hvis ikke hele forslaget, så i hvert fald forslag 1 med fire stikprøver i hver kommune for at undersøge, om der er brugt Rorchach-test og om der er frie tolkninger, meninger og synsninger. Del gerne dette i grupper eller med politikere, journalister, advokater og andre, der kan indføre mine forslag i praksis i forhold til udarbejdelse af FKU’er.