HOV – NU HAR JEG FJERNET FOR FÅ BØRN

aug 25, 2021 | Grotesk journalistik, Medieomtale, Mine undersøgelser

Overskrifter som “Børn fjernet med fup og fidus-rapporter” er nu bevist ikke at holde vand:
Mine rapporter har ifølge Tårnby kommune ikke haft afgørende betydning for valg af støtte til de berørte familier, og kritikken af mine rapporter her på siden og til Ekstra Bladet er ligeledes dementeret og dokumenteret forkert, så jeg forstår godt journalistens forsøg på at ændre perspektiv i podcasten “I de forkerte hænder”.

Episode 7 af “I de forkerte hænder”

Tvangsfjerne eller ikke tvangsfjerne

Det begynder efterhånden at blive tragikomisk, da emnet for episode 7 af podcasten “I de forkerte hænder” er, at jeg har fjernet for få børn. Imidlertid forstår man jo godt journalisten, da der ikke er meget sensation i følgende overskrift:

“Psykolog mener ikke, at der er tilstrækkeligt grundlag for anbringelse af et barn”.


Derfor bliver dét, at mine undersøgelser ofte ikke fører til anbringelse, nu problematiseret i episode 7 af podcasten. I slideshowet nedenfor kan ses Helles mail til mig vedrørende dette samt mit svar.

Lægger op til debat

Del gerne, da det efterhånden bliver lidt påfaldende, men omvendt meget logisk, at hverken journalisten fra Ekstra Bladet eller “eksperterne” i psykologi – tidligere psykologer men altså nu socialrådgivere – ikke vil mødes til åben debat foran Danmarks befolkning, hvor der fremlægges argumenter og dokumentation (enten på baggrund af afslag ved undertegnedes henvendelse eller på baggrund af, at journalisten Helle Fuusager ikke vil oplyse, hvor kritikken specifikt kommer fra og i forhold til hvilke sager). Herudover er Ekstra Bladets tidligere såkaldte eksperter (psykologer) flere gange blevet opfordret til af også journalister at gøre dette.

Senest bad jeg om at være i livedebat med journalisten, Helle Fuusager, i Deadline 28/7. I den udsendelse gik både det sproglige og argumenterne ret galt for Ekstra Bladets journalist, og jeg fik henvist til min side med dokumentation. Denne udsendelse (som der også er linket til i denne artikel, hvor der kan læses mere om interviewet) er nu trukket tilbage og er ikke længere mulig at se på Deadlines hjemmeside.


Episode 5 og 6 af “I de forkerte hænder”

Truer journalisten?

Det siger forhåbentlig alt om Ekstra Bladet, at journalisten, Helle Fuusager, udtaler, at jeg truer hende. Den kære journalist, der bejler til Cavlingprisen, idet hun blev forbigået sidste år, kommer nu igen med direkte usandheder. Den kvikke lytter må have stillet sig selv spørgsmålet, hvorfor der ikke kommer konkrete eksempler på dette – og, hvis der var tale om trusler, hvorfor disse så ikke er anmeldt.

Jeg har med selvfølgelighed og efter aftale med advokat orienteret Helle om, at der kommer uendelig antal injurie- samt pressenævnssager, da der er tale om ulovligheder, falske påstande, ekstrem mangel på kildekritik samt manglende fokus på dokumentation, der direkte modbeviser, hvad der bliver sagt.

Journalisten er samtidig fortalt, at ut selvfølgelig på rette tidspunkt vil offentliggøre årsagen til, at hun trods det, at Pressenævnet er inde over fortsætter.

Derudover er journalisten orienteret om, at jeg sammen med journalister, advokater m.m. med selvfølgelighed vil få sandheden frem – også om hvilke politiske motiver, der er i at holde befolkningen uvidende om det, der underminerer både Astrid Krags og Mette Frederiksens intention om at tvangsanbringe 50% flere børn, hvilket i virkeligheden med videnskabelige øjne burde være 50% færre. Læs mere om dette her. Dette er der skrevet til journalisten, at jeg vil sørge for, at der bliver skabt balance i.

Samtidig er det for eksempel ikke en trussel at have skrevet, at der desværre snart bliver offentliggjort meget konkrete forhold vedrørende hendes kilder – herunder for eksempel hendes såkaldte eksperter.

I forhold til dette blandt andet offentliggørelse på sociale medier vedrørende, at Ekstra Bladets hovedkilde Sophie i øjeblikket er i gang med kandidatstudier og er socialrådgiver med hovedfokus på børn/unge, men dette er imidlertid på et falsk grundlag, da hun af samfundsvidenskabeligt uddannet person har købt sig til vigtig eksamen på socialrådgiverstudiet uden medvirken. Dermed er hun både socialrådgiver med ulovlig eksamen, og samtidig er det problematisk, at hun skal være myndighed og fjerne folks børn og aktuelt optager en plads på kandidatuddannelse på universitetet uden selv at have bestået socialrådgivereksamen. Dette har samfundsvidenskabeligt uddannet person, som har lavet eksamensopgave for Sophie, skrevet til journalisten Helle samt CC til Pressenævnet. Læs mere om dette her.

Samtidig vil der fortsat være fokus på de præcise omstændigheder vedrørende, hvorfor Ankestyrelsen og Dansk Psykolognævn absolut ikke er nogen sikring for borgerne (hvilket var det, jeg startede med at sige, der førte til hele denne sag.) Der vil dog komme helt konkret fokus på og forklaring på, hvorfor man skal klage, hvis man under en FKU har fået udført Rorshcach-test – læs mere om dette her -, for eksempel får enten udført eller vurderet undersøgelser af de af Ekstra Bladet nævnte “eksperter” – læs mere om dette her – eller hvorfor man som forældre skal undgå psykolog Karen Krag grundet manglende faglighed og helt grotesk medvirken til tvangsanbringelse af for eksempel Mathias fra “Nødråb fra børnehjemmet.” Læs mere om dette her.

Tårnby kommune

I forhold til Tårnby kommune er det, som også andet sted beskrevet her på siden, tilfældet, at jeg for en kort periode har været i en slags relation (som netop i mentaliseringssammenhæng handler om at bruge sig selv og at dette sagtens kan være professionelt) ved for eksempel kriser, der var aktuelle, da jeg psykologisk støttede Karin Støvring på et tidspunkt, hvor der var cancermistanke hos denne. Det skal i forhold til Karin Støvring samtidig siges, at jeg flere gange har klaget til Tårnby kommune og aktuelt har advokat inde over i forhold til inkassosag vedrørende ikke betalt regning for ledelsesstøtte m.m. i specifik periode.

Vedrørende Karin Støvring skal det dog siges, at hun ubetinget er den fagligt mest velfunderede familieleder, jeg har mødt. Når det er sagt, har jeg flere gange ytret, at hun i forhold til få specifikke familier, herunder specielt Linda Saugsted/Hannibal-sagen, var ekstremt præget af personlige holdninger svarene til, hvad man desværre ser i mange forvaltninger.

Forældre udtaler sig

Man skal fortsat huske på, at der kun er klaget i tre ud af 21 sager, og journalisten vælger nu at hive to af de tre klagesager frem, og her bør man som lytter være opmærksom på, at der i disse sager uundgåeligt vil være utilfredshed ved et negativt udfald – derudover bør man være opmærksom på, at undertegnedes klageprocent ligger langt under den gennemsnitlige ved forældrekompetence-undersøgelser. Herudover er det på ingen måder er mig, der anbringer børn, men kommunen der indstiller til et udvalg, hvor der kigges på indsamling af oplysninger fra mange forskellige fagpersoner, hvorefter to uvildige psykologer, en jurist/advokat samt to kommunalpolitikere træffer afgørelse.

Det samme gør sig gældende i forhold til fokus på, at jeg i et enkelt tilfælde af kommunen åbenbart blev præsenteret som læge, da dette præcis som forvaltningschefen udtaler absolut ingen relevans har, da læger slet ikke må foretaget noget som helst, der bare minder om en forældrekompetence-undersøgelse og dette er en ren psykologisk opgave. Læs mere om dette her.

Se billeder nedenfor i forhold til dokumentation for, at jeg ikke som det fremgår af Ekstra Bladet generelt blev præsenteret som læge.

Plejeforældrene

Jeg må ikke af rent etiske årsager kommentere indholdet af de konkrete sager, der omtales i podcasten, hvilket ellers ville gøre det hele meget mere gennemskueligt. Jeg må derfor desværre kun forholde mig til, hvad de af Ekstra Bladet “udvalgte personer” udtrykker. Til dette kan kun siges, at Ekstra Bladet og Pressenævnet samt injurieadvokat er oplyst om og har dokumentation for, at der i forhold til plejeforældre for eksempel er tale om flere besøg med både observationer og flere test af flere timers varighed. I forhold til vurdering af mimik, mentaliseringsevne og rigiditet er kun det første noget, man observerer, hvorimod de to andre er test, der kommer med svaret ud fra, hvad de personer, der er undersøgt, selv har udtrykt.

Til sidst vedrørende plejeforældre generelt er jeg af den klare opfattelse, at disse bør være betydeligt bedre egnede til omsorg end de biologiske forældre, børnene bliver fjernet fra. Af samme årsag mener jeg, at de bør vurderes ud fra præcis de samme test og undersøgelser som de biologiske forældre. I tilfælde af, at de har udfald i nogle af de test, som man anbringer på baggrund af fra biologiske forældre, så bør de med selvfølgelighed ikke kunne modtage direktørlønninger (mange vederlag) for at udføre det, man i det danske system straffer biologiske forældre for.

Ydermere bliver plejeforældre ofte brugt på baggrund af, at de også udover omsorgsopgaven har kendskab til specifikke metoder, der er tilpassede det barn, de skal have. Når man får vederlag for at kunne dette ved behov, skal man med selvfølgelighed også kunne dette, da man ellers ikke skal varetage et sårbart barns tarv.