ANBRINGELSE – PSYKOLOG KAREN KRAGS FORNEMMELSER

jul 20, 2021 | Andre sager, Mine holdninger

Børnesamtalen, psykolog Karen Krag

I forhold til psykolog Karen Krag har undertegnede i en Second Opinion rettet stærk kritik af Karen Krags børnesamtale i en FKU i sag om en dreng, der er kendt fra udsendelsen: ”Nødråb fra børnehjemmet”, hvor drengen ses fjernet af politiet fra sin mor, der er læge. På baggrund af denne børnesamtale danner KK, på uvidenskabeligt grundlag via følelser og fornemmelser, en stor del af grundlaget for tvangsfjernelse i den pågældende sag. Se børnesamtalen nedenfor.

‘Fornemmer’ ikke hans identitet

I konklusionen af min Second Opinion skriver jeg blandt andet:
”Det findes yderst kritisabelt og bedes vurderes af kommunen eller andre relevante instanser – herunder XXXX – hvorvidt udtalelser af en såkaldt fagperson, Karen Krag, med så lidt professionalisme og evne til at beskrive psykologiske forhold kan/skal/bør danne det mindste udgangspunkt for forståelsen af Mathias og samtidig indledende grundlag for tvangsanbringelse. Undertegnede har efter læsning af Karen Krags børnesamtale/underretning klaget til psykolognævn/ankestyrelsen. Såfremt denne danner det mindste grundlag for indledning til det nævnte grundlag for anbringelse, opfordres familien og til sagen relaterede personer til at tage sagen op på politisk niveau og inkludere journalister heri.”

Øvrige uddrag af denne kritik er vedhæftet (se nedenstående billeder.)
Dét at jeg nævner Karen Krag undrer måske, idet hun ikke er én af Ekstra Bladets udnævnte eksperter, men hun beskylder mig for tvangsfjernelser på løst grundlag og har spillet en stor rolle i forhold til min sag i Ekstra Bladet. Jeg forstår derfor godt, at hun har travlt med at gøre opmærksom på andres fejl – dette også, da hun netop har skrevet artikel om ”kammerateri” i Psykolognævnet, men samtidig er impliceret i dette. Det er desværre ikke alt, da hun derudover også dækker over kendt mentaliseringspsykolog, der ud fra undertegnedes viden og ud fra dokumentation tilsendt fra anden psykolog har fået falsk autorisation via betaling uden at være til stede. Sagen er i Psykolognævnet, men undertegnede har derudover anmeldt psykolog Claus Tindbæk for at udstede og tage betaling for falsk autorisation. Claus har imidlertid trukket sin egen autorisation tilbage, selvom han fortsat står som autoriseret på nettet – for dokumentation af dette kan Psykolognævnet kontaktes.